Duurzaamheid

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens, milieu en economie met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

Hieronder zullen we kort uitleggen wat dit concreet voor onze dagelijkse werkzaamheden betekend:

Energie

Vanwege het gunstige klimaat op de Canarische eilanden is het niet nodig om gebruik te maken van verwarming. Om deze reden hoeven wij dan ook geen gebruik te maken van gas, wat enorm scheelt in de uitstoot van Co2!

Gewasbescherming

Wij gebruiken zoveel mogelijk gewasbescherming van biologische oorsprong.
Alleen in geval van nood mag er chemie ingezet worden.
Natuurlijk zouden wij graag zien dat we volledig biologisch kunnen telen, maar dit is met de huidige middelen nog niet mogelijk.
Echter werken we zoveel mogelijk met ons team en leveranciers naar oplossingen.

Afval

Onze afvalstromen worden gescheiden, al het plastic, papier en gft-afval wordt gescheiden en op de hiervoor aangewezen locaties ingeleverd.
Fust wordt zoveel mogelijk hergebruikt, wij gebruiken bijvoorbeeld een traywasser om gebruikte tray’s te reinigen en opnieuw binnen ons bedrijf in te zetten.

Footprint

De vraag van consumenten en retailers naar duurzaam geteelde tuinbouwproducten neemt toe.
Ons bedrijf is al jaren heel bewust bezig met het verduurzamen van het bedrijf en de producten, maar nu kunnen we het ook aantonen. Een breed erkende techniek om de milieu-impact van producten te berekenen, te vergelijken en te monitoren is een milieu-footprint analyse.

Door elk jaar de footprintberekening te herhalen, kan goed worden nagegaan hoe goed de maatregelen werken.

Voor meer informatie zie ook: http://www.benefitsofnature.eu/nl/

 

Certificaten

MPS-ABC

MPS is al jaren een gevestigd keurmerk binnen de bloemen- en plantensector, hierbij wordt bekeken welke producten door kwekers worden gebruikt.
Op basis van de gebruikte middelen wordt aan de hand van een vast raamwerk de categorie bepaald waarin de kweker zich bevindt.
Wij zijn binnen dit keurmerk in het bezit van een MPS-B certificaat.
Doordat er sprake is van onvoldoende regenwater zijn wij genoodzaakt zelf water te zuiveren, dit brengt het gebruik van de nodige middelen met zich mee. Komende jaren zullen we investeren in een nieuwe waterinstallatie waardoor we het water op een andere manier kunnen zuiveren.